Vykladanie s deviatimi kartami

Metóda s deviatimi kartami je vhodná pre všeobecné otázky.

Balíček kariet zamiešame, sústredíme sa na položenú otázku.

Balíček položíme na stôl, zdvihneme jednu časť a polžíme ju vľavo, zo stredu zdvihneme druhú časť a položíme ju vpravo (B1, B2, B3).

Tieto tri kôpky otočíme, z každej polžíme vchnú kartu pod kôpku a spodnú nad ňu.

B 1

B 2

B 3

K3

7 8 9

Konečná situácia

K2

4 5 6

Ďalšie vysvetlenia a časová postupnosť

K1

1 2 3

Odpoveď na otázku

Stredná karta = hlavná téma

B1 – ďalšie vysvetlenia a údaje k rade K1

B2 – ďalšie vysvetlenia a údaje k rade K2

B3 – ďalšie vysvetlenia a údaje k rade K3