Esejci – strážci svetla a lásky II.

Druhá časť o Esejcoch, prvú časť nájdete tu.

Esejci mali nezvyčajné vedomosti a nezvyčajnú múdrosť, ktorú podľa ich spisov prijali od Boha. Vedeli, že človek môže žiť v absolútnej harmónii s nebom a zemou ak je jeho spojenie k 14tim anjelským silám vyvážené.  A tiež vedeli, že toto spojenie je zároveň nevyhnutné, aby človek mohol žiť v šťastí a v hojnosti toho, čo mu ponúkajú nebesá a zem. 

Tento štýl absolútne vyrovnaného životného pohľadu spôsobil, že Esejci sa v žiadnom ohľade neoddialili od pozemského života, vtedajšími ľuďmi boli považovaní za mimoriadne praktických ľudí. Poznanie  získané od síl anjelov využívali v takej miere, že siali a žali aj v neúrodných púštnych pláňach potravu v prebytku a delili sa o ňu s inými ľuďmi a v období hladu zásobovali aj iné dediny a mestá.

Presene vedeli, ako si môžu stále uvedomovať tieto sily a prijímať ich, aby ich mohli integrovať do ich denných prác. Mali hlbokú múdrosť, vedeli, že tieto sily sú prameňom energie, vedomostí a harmónie, ktorými človek môže meniť svoj organizmus na precitlivejší nástroj pre ich prijímanie a vedomé používanie.

Naviac brali do úvahy, že najdôležitejšia úloha v živote človeka bola, aby sa sám dostal do súladu so silami nebeského otca a pozemskej matky.

Zvláštnosti a vlastnosti každej jednej sily im boli presne známe, aj ich význam pre život každého človeka a ako sa dali využívať.

Tak isto rozumeli aj vzťahom týchto síl medzi sebou. Takto spoznali, že každá nebeská sila sa vzťahuje na jednu pozemskú a naopak; a tieto navzájom spolupracujú. Tieto obdobné pozemské a nebeské sily, navzájom sa doplňujúce a ovplyvňujúce si stoja v esejskom strome života diagonálne oproti sebe, nad a pod človekom. Každá spájajúca priamka obdobních síl vedie takto cez stred stromu. Nasledovné sily sú si obdobné:

Nebeský Otec  – Matka Zem

Anjel večného života – Anjel zeme

Anjel tvorivej práce – Anjel života

Anjel sily – Anjel slnka

Anjel bezhraničnej lásky – Anjel vody

Anjel múdrosti – Anjel vzduchu

7 Anjelov nebeského otca

7 Anjelov matky zeme

 Obrázok ukazuje vzájomne vzťahy medzi žijúcimi, milujúcimi nebeskými prasilami od Boha Otca a žijúcimi, milujúcimi pozemskými prasilami od Božej Matky, tu Matky Zeme,  každú z týchto síl v absolútnej harmónii s náprotivným princípom, kde sa oba navzájom odpĺňajú, si zodpovedajú, sa podmieňujú a oplodňujú, dynamicky prúdiac vo večnej, bezhraničnej láske pre živé všetko.

V jeho strede čulý, vedomý človek, spočívajúc v tichu, v centre a prieniku svätej hry síl, volajúc v tvorivom vedomí každú silu, pôsobiac v tento deň pre dobro ľuďom a zemi: ráno pozemské, večer nebeské sily. Pôsobenie síl vyvolané stálym opakovaním vytvára  rastúcu dynamiku a pevnú silu.

Pritom je vedomý človek, ktorý sa žijúc svätými učeniami stáva vyvažujúcou silou, zároveň milujúci spostredkovateľ, strážca a ochránca pozemského blahobytu a pozemskej hojnosti, spostredkovateľ božského požehnania pre všetkých ľudí a spájací článok medzi človekom a anjelmi = nebies a zeme: je teda sám centrom a prienikom.

Z týchto vzájomne sa ovplyvňujúcich vzťahov si Esejci uvedomili, že ak sa človek spojí s určitou pozemskou silou, tak sa zároveň spája s jej nebeským ekvivalentom, a opačne. Zároveň si uvedomili, že je nesmierne dôležité žiť v absolútnej harmónii s každou silou a zároveň so všetkými silami, t.j. Anjelmi, a to ako vo viditeľných, tak aj v neviditeľných svetoch.

Symbolický strom života im poukazoval, ako neoddeliteľne je človek spojený so všetkými silami, s kozmickými a pozemskými, a poukazoval ich vzájomné vzťahy.

Aby Esejci tieto sily mohli pre seba a pre zem používať, pravidelne sa s nimi spájali v priamej, vedomej meditácii, ktorá nazývali „komúnia“ (orig. Kommunion – preklad spoločenstvo). Rozumeli pod tým láskyplný vzťah k týmto silám v aktívnej meditácii a cítili sa ním naplnení, vyliečení, poučení, pozdvihnutí a schopní, a cítili sa ako harmonizujúca, liečivá, spolu-konajúca, spolu-vytvárajúca časť celku.

V tomto vedomí, požehnaní, milovaní, pozdvihnutí a vo vyššom poznaní, vytvorili Esejci v ich len vo fragmentoch dostupnej literatúre, ktorá dodnes nestratila nič z jej čara a sily, nádhernú poéziu, básne a myšlienky, väčšinou ale aj solídne, praktické návody, priamo využiteľné opisy a učenie, v ktorých sa dočítame o.i. aj o ich veľkých učiteľoch, medzi ktorými sa nachádzal voľakedy Mojžiš, Ježiš, Petrus, Johannes a veľa, veľa ďalších.

Zdroj: http://www.puramaryam.de/essenerbaum.html

Pokračovanie nájdete tu.

2 thoughts on “Esejci – strážci svetla a lásky II.

  1. Spätné upozornenie: Princípy Esejcov | Eprakone

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s