Rozdávajme bohatstvo, ktoré máme od Boha

radostĎakujeme Stankovi za ďalšiu úvahu. Otvorte svoje srdcia a zoberte si z nej esenciu, uvedomenie si, čo je naším ozajstným bohatstvom a sústredte sa na slová, ktoré s vami súznia, ostatné prijmite ako cestu iného. Aj pre mňa výzva a cvičenie a ďakujem zaň ;).

Ak sa pozriete dnes, alebo zajtra, alebo ak ste sa pozreli včera, jedným slovom ak sa pozriete v hociktorý deň na program televízie, zistíte, že tam ide jedna reality show za druhou a za tou treťou štvrtá. Tieto show podnecujú aktérov ku agresivite, sexuálnej neviazanosti, perverznosti a iným negatívnym ľudským prejavom. Prečo sa títo ľudia zúčastňujú týchto programov ? Ich vidinou sú peniaze. Peniaze za výhru v tej show. Neviem, aká veľká je táto výhra, ale všetci sa snažia, aby ju dosiahli a nechajú preto so sebou manipulovať, robia aj veci, ktoré by inokedy za normálnych okolností nikdy neurobili. Nechajú sa doviesť do stavu, kedy sa prestanú ovládať a ukážu všetko zlo, ktoré je v nich. A prečo to všetko? Pre peniaze, bohatstvo. Tí, čo sa na to pozerajú v televízii, ledva čakajú na nejaký škandál, na neviazané chovanie, na konflikty, hádky, bitky, verejný sex pred kamerami atď. A čím viac tam toho je, tým viac ľudí sa na to pozerá a tým viac reklamy si veľké firmy v tom programe objednajú a tým viac peňazí televízia získa za tieto reklamy. A v konečnom dôsledku tým viac peňazí môže rozdať účastníkom tej show. A takto to ide dookola. Tých ľudí ovláda vidina bohatstva.

Kto by nechcel byť bohatý, alebo keď už je, tak ešte bohatší? Mať veľa peňazí, môcť si kúpiť čo chcem je snom a cieľom mnohých ľudí. Časopisy, noviny, film a televízia propagujú bohatstvo a bohatých ľudí. Píšu a ukazujú, čo robia, ako si užívajú bohatstvo, ktoré majú. V mnohých divákoch a čitateľoch to vyvoláva závisť a túžbu byť taký istý bohatý ako oni.

Vo viacerých tých príbehoch bohatých a slávnych ľudí však vidíme, že bohatstvo a peniaze nie sú zárukou šťastia. Túto starú pravdu nájdeme aj v mnohých rozprávkach a povestiach ale aj v skutočných životných príbehoch. Bohatstvo mocných a slávnych tohto sveta často spočíva v peniazoch, v striebre a zlate a iných pominuteľných veciach, ktoré môžu stratiť svoju cenu.

Spomínam si, že na jednom tábore sme v rámci táborovej hry zaviedli aj svoje táborové doláre. Každý sa snažil nazhromaždiť ich čo najviac, ale oni mali platnosť len v rámci našej táborovej hry. Niektorým menším deťom bolo obtiažne vysvetliť, že v obchode v dedine si za tie doláre nič nekúpia.

Mnohí ľudia si presne tak zhromažďujú tie peniaze, za ktoré si možno môžu niečo kúpiť teraz, tu. Sú ochotní kvôli nim obetovať zdravie, rodinu a aj obetovať svoju česť, ale v podstate sú to také isté bezcenné papieriky ako tie táborové peniaze, lebo keď skončí ich život na tejto zemi, tie papieriky, aj bohatstvo, ktoré za ne získali, tu musia nechať.

O takomto boháčovi, ktorý sa zameral na rozhojňovanie svojho pozemského majetku hovorí aj Pán Ježiš Kristus v jednom zo svojich podobenstiev: Ev. Lk 12, 13-21:

Ktosi zo zástupu mu povedal: Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou rozdelil o dedičstvo. On mu odpovedal: Človeče, kto ma ustanovil na to, aby som vynášal rozsudky alebo delil?

A pokračoval: Dajte pozor a vyvarujte sa akej kolvek chamtivosti po nadbytku! Lebo život človeka nezávisí od jeho majetku a hojnosti. A potom im povedal toto podobenstvo: Istému boháčovi prinieslo pole hojnú úrodu. Rozmýšľal a hovoril si: Čo urobím? Veď nemám kam pozvážať úrodu. Potom si povedal: Urobím toto: Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie. Tam potom uložím všetko obilie i svoj majetok a poviem si: Duša, máš veľa majetku na mnoho rokov. Odpočívaj, jedz, pi a veseľ sa! Ale Boh mu povedal: Blázon! Ešte tejto noci požiadajú o tvoj život a komu ostane to, čo si nahonobil? Tak bude s každým, kto zhŕňa poklady pre seba, a nie je bohatý v Bohu.“

Ako nazýva Boh tohto človeka? Blázon! Kto chce byť bláznom? Asi nikto nie je rád, keď ho tak nazvú. Predsa je veľa takýchto bláznov okolo nás na tomto svete, ktorí celý život zhromažďujú to, čo nemá cenu. Každý z nás by si mal položiť otázku: Nie som aj ja v Božích očiach takým bláznom?

Samozrejme, ak je niekto bohatý, nemusí to byť v každom prípade zlé. V Písme nájdeme aj príklady bohatých, dokonca veľmi bohatých a mocných ľudí, ako napríklad Abrahám, niektorí izraelskí a judskí králi a ďalší, ktorí dokázali svoje bohatstvo dobre využiť. Aj dnes môžme nájsť príklady bohatých ľudí, ktorým ich bohatstvo umožňuje konať mnohé dobré veci. Pán Boh nám môže požehnať majetok a bohatstvo už tu na tejto zemi. Závisí od nás, či ho zneužijeme na to, aby sme ho schovávali a zhromažďovali, alebo kupovali veci len pre seba a svoje pohodlie, alebo či ho využijeme na to, aby sme pomohli ľuďom okolo seba. Aj dnes existujú bohatí ľudia, ktorí to takto robia, lebo vedia, že popri inom aj všetko hmotné bohatstvo majú len ako dar od Pána Boha.

Často strávime mnoho času a úsilia hľadaním možností ako čo najvýhodnejšie uložiť, požičať svoje ušetrené prostriedky, zveľadiť svoje bohatstvo. Zisťujeme z ktorej banky, z akého fondu, získame ten najvyšší úrok, zvažujeme jej dôveryhodnosť.

KnihePrísloví 19, 17 čítame:

“Kto sa zľutuje nad biednym, požičiava Hospodinovi, ktorý mu odplatí jeho dobročinnosť.”

 Nie je to úžasné, nádherné zasľúbenie? Požičiavame priamo Hospodinovi, ukladáme do tej Jeho “banky”, odkiaľ je zaručená návratnosť a vysoký úrok, tým, že pomôžeme núdznym? Písmo nám ponúka najbezpečnejší spôsob ukladania pozemského bohatstva.

To hovorí inými slovami aj Pán Ježiš vo svojej kázni na vrchu Mt 6, 19-21:„Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich zožiera hrdza a mole a kde zlodeji vnikajú a kradnú. Zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich nezožiera ani hrdza, ani mole, a kde zlodeji nevnikajú a nekradnú. Veď kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.“.

Tie poklady, ktoré si zhromaždíme v nebi, nám nikto neukradne ani ich nič nezničí.

Tieto poklady, toto bohatstvo nie je zo zlata a striebra, ani z drahých kameňov. Ten, kto si chce ukladať poklady v nebi, nemusí mať zlato a striebro. Sú to veci, alebo skutočnosti, ktoré sa nedajú kúpiť za peniaze. V knihe Jób 28, 12 a 15-16,19:Ale kde sa nájde múdrosť? A kde je miesto rozumnosti?…Nedostať ju za rýdze zlato, ani striebrom nemožno zaplatiť jej cenu. Nedá sa vyvážiť ófirským zlatom, ani vzácnym ónyxom a zafírom…V Žalme 119, 72 čítame vyznanie Žalmistovo Bohu: „Pre mňa je lepší zákon Tvojich úst ako tisíce zlata, striebra.“ A zo známej hymny lásky 1Kor 13, 3 sa dozvedáme: „A čo by som rozdal všetok svoj majetok i telo si dal spáliť, a lásky by som nemal, nič mi to nepomôže.“

Každý z nás môže byť a je bohatý na tie dary, ktoré sme dostali od Boha, ktoré sa nedajú kúpiť v obchode. Môžeme rozdávať lásku, úsmev, radosť, múdrosť, znalosť Božích zákonov, zvesť o možnej záchrane v Pánovi Ježišovi Kristovi a mnoho iných cenných pokladov, ktoré nie je možné získať za zlato, striebro, alebo peniaze.

Ale aj v spôsobe zhromažďovania týchto pokladov je rozdiel. Tieto cennosti sa ukladajú zhromažďujú práve tým, že ich rozdávame.

Viete, ktorý je však najvzácnejší dar na tomto svete? Je to krv Pána Ježiša Krista preliata za nás, za Teba aj za mňa na Golgotskom kríži. Apoštol Peter píše vo svojom liste 1 Pt 1, 18-19: „Veď viete, že ste zo svojho márneho spôsobu života zdedeného po otcoch boli vykúpení nie pominuteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista.“Za cenu tejto krvi môžme získať odpustenie hriechov. Má hodnotu večného života. To je to najväčšie bohatstvo, ktoré môžme získať na tomto svete a ktoré si môžeme so sebou odniesť aj za hrob. –(Získal si toto bohatstvo? Ak nie, môžeš ho získať hneď teraz, ešte dnes, ak vyznáš Pánovi Ježišovi svoje hriechy a prijmeš vierou, že On za ne zaplatil na kríži svojim životom.)-

Mnohí ľudia o tomto bohatstve nevedia, alebo o ňom počuli len málo. Preto po ňom ani netúžia a miesto pravého bohatstva pýtajú len žobrácke almužny, ako chromý pri chrámových dverách.

Ale my sme boháči, ktorí máme čo dávať. Peter, z ktorého listu sme citovali, vedel, aké vzácne bohatstvo vlastní. Preto mohol chromému žobrákovi povedať

(Sk 3, 6): „…….. Striebra a zlata nemám, ale čo mám, to ti dám! V mene Ježiša Krista, toho Nazaretského, vstaň a choď!“

A vieme ako ten príbeh ďalej pokračoval : Chytil ho za ruku, pomohol mu vstať, a ten človek bol uzdravený. Chodil, skákal a chválil Boha.

Peter nedal tomu chromému striebro ani zlato, ale dal mu, čo mu nikto iný nemohol dať! Dal mu uzdravenie v mene Pána Ježiša Krista a prostredníctvom toho aj vieru v Neho.

Možno nikto, možno máloktorí spomedzi nás, sú bohatí na zlato, striebro, peniaze, alebo iné hmotné veci. Ale aj tak sme všetci, ktorí sme uverili v Pána Ježiša boháči a môžeme rozdávať poklady, ktoré sa nedajú kúpiť za peniaze. Môžeme sprostredkovať to najcennejšie – vieru v oslobodzujúcu moc krvi Pána Ježiša Krista, dobrú zvesť o možnosti vymazania hriechov, evanjelium záchrany a spásy.

Nebuďme lakomými boháčmi ani v tých hmotných a ani v duchovných veciach, ktorí chcú svoje bohatstvo ukryť pred inými do stodôl, aby to ostalo len nám. Nebuďme bláznami. Rozdávajme to, čo nám Boh z lásky a zadarmo daroval. Možno to nie je práve dar uzdravovania ako v prípade apoštola Petra, ale každému z nás dal Pán Boh určite nejaký dar, ktorým môžme slúžiť iným a obohacovať Božím bohatstvom ich aj seba. Amen.

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s