Channeling

Záznam z Channeling kurzu

ZÁKLAD: Channelingu sa môže naučiť každý! Ako vo veľa iných veciach potrebuješ ale cvičiť a dôverovať tomu čo cítiš. Ak si začiatočník, je vhodné dodržiavať pár pravidiel, ktoré sú uvedené nižšie.

Základ pre channeling je meditácia.

Čo je vôbec meditácia?

Sústredenie sa na jednu vec. Môže to byť sústredenie sa na seba, na svoje vnútro, alebo aj sústredenie sa pri umývaní riadu, domácich prácach atď. Ide o to, sústrediť sa a vnímať len jednu konkrétnu vec. ***

Čo je channeling?

Komunikácia s priateľom tu a teraz. Všetko je tu a teraz. Jednoducho povedané spravíš okolo seba kanál ktorým sprostredkuješ informácie, ktoré prijímaš a tak isto dávaš. Tak isto ako sa ty od bytostí môžes niečo naučiť, môžu sa oni naučiť niečo od teba. Tie, ktoré neboli nikdy inkarnované na zemi nevedia čo to znamená keď sa v momente myšlienky táto nezhmotňuje, alebo čo je to mať telo s určitými obmedzeniami.

Dôležitý zákon pri channelovaní: ENERGIA NASLEDUJE POZORNOSŤ.
Ak je pri meditáciach spomenuté, že sa máš spojiť so stredom zeme, nemusíš ťahať lúč v predstavách cez celú zemeguľu, stačí keď si predstavíš že stred zeme je rovno pár metrov pod tebou. A opačne, tiež nemusíš ťahať lúč nahor do nekonečných končín vesmíru, ale len nad teba.

S kým channelovať?

Na začiatku a pri channelovaní pre iných je dobré cielene si niekoho vybrať a spojiť sa s ním. Ide o to, nenapojiť sa na nejakú nízkofrekvenčnú bytosť, ktoré si veľmi radi z nás uťahujú. Pri channelovaní pre iných je dobré poznať dobre energiu s ktorou sa spájaš a mať s ňou cvik, vedieť kedy je určite pri tebe. Je to veľmi dobré pre získanie istoty.

Duše zosnulých nechannelovať.

Ak áno (výnimočné prípady na žiadosť klienta), tak radšej komunikovať a pomôcť.
Duše zosnulých, ktoré zostali “medzi nami”  sa môžu nachádzať v týchto štádiach:

 • duša ešte neprišla na to že telo zomrelo
 • v živote boli veľmi zamerané na materiálne veci a nechcú sa ich ani po smrti vzdať
 • príbuzní ju nechcú pustiť

Ak sa predsa len spojíš s dušou zosnulého, spýtaj sa kde je, ako to tam vyzerá.

Zásady pri channelingu:

 1. Konkrétne sa na niekoho obráť – vyber si niekoho z anjelov, z vzostúpených majstrov atď.
 2. Spýtaj sa, či je to naozaj on
 3. Ak niečo nesedí, znova sa spýtaj či je to on
 4. Ak ti ešte stále niečo nesedí, postavte sa oproti sebe (v predstavách) a povedz nech sa zbaví masky na tvári
 5. Ak máš naďalej pochybnosti, rozkáž mu rázne nech odíde

Maj na vedomí, že si presne taká energetická bytosť, ako tá,  s ktorou komunikuješ. Si presne taký silný ako ten druhý, v žiadnom prípade nestojí nikto nad tebou.  Máš právo odmietnuť a rozkázať niekomu opustiť kanál.

Ak tie predošlé body nepomáhajú, rázne vyslov formulku približne v tomto znení a rázne potom tú bytosť vyhoď, ak to neni tá, ktorú si volal:

“V mene nekonečnej božej lásky a v prejave Otca, Matky a Boha ti prikazujem ukázať mi tvoju pravú totožnosť!”

Do kanálu sa ti môže niekto nevítaný dostať keď:

 • nie si vo svojom strede
 • pri nekontrolovanosti
 • sa nesústredíš
 • pri strachu

Ber na vedomie, že svetelné bytosti môžu z rôznych dôvodov poslať niekoho za seba (tiež svetelnú bytosť).

Ak máš pocit, že miešaš tvoje myšlienky alebo emócie do channelovaných informácii, vypoj sa z kanálu a počúvaj do seba, či reaguješ na danú tému.

Channelované informácie podávaj 1:1. Nič nepridávaj, nič nedomýšlaj, nič neinterpretuj, nič nezoslabuj. Ak sa možno tebe zdajú informácie veľmi priame, sú určené tvojmu klientovi a presne tak ich on aj potrebuje.

Kedže si pri channelingu vyrovnaný a odpojený od tvojho citového sveta, môžeš pripadať klientovi bezcitný. Ty ale jednoducho si nad vecami, podávaš informácie tebe zdelené len ďalej.

Ego a celoživotné zážitky nás ovplyvňujú. Tieto veci nepatria do channelingu, aby sa nedostali tvoje informácie klientovi. Preto buď absolútne pokojný, sústredený a vyrovnaný.

Čo je ego? Určité ego potrebujeme na prežitie. Ale len URČITÉ. Veľké ego znamená MUSIEŤ vedieť a mať všetko lepšie, väčšie. Snaž sa rozpoznať pravú hodnotu vecí a tým držať tvoje ego na uzde.

Ako viem s kým sa mám rozprávať?

 • spýtaj sa kto ti prislúcha
 • jedna bytosť odporučí druhú

Prečo chcem niekomu nepýtane pomôcť?

 • lebo to potrebuje
 • lebo si JA myslím že to potrebuje

Na zodpovedanie tejto otázky urobíš najlepšie cvičenie “pripútanie” (nižšie uvedené), neutralizuješ svoj postoj a polož si tú otázku znova.

Ako sa pripraviť na channelingové sedenie:

Priprav si pre teba príjemný priestor, príjemnú atmosféru, kde si nerušený.  Najlepší začiatok je meditácia, ísť do ticha, do svojho vnútra. Tvoje myšlienky nemajú priestor pri channelovaní. Pohľadom si nájsť vzdialený bod, zafixovať ho a ísť do kanálu.

Odporúča sa pravidelné čistenie tvojich energií pred sedením (nedoniesť nič so sebou) a po sedení (nezobrať nič od klienta so sebou). Tak isto by si mal vyčistiť aj priestor, rituálom alebo myšlienkami.

Etika

K bytostiam sa stavaj tak, ako sa staviaš k tvojim priateľom. Buď zdvorilý, priateľský, nemusíš s nimi hovoriť ani pokorne a ani povýšene.

Musí mi byť jasné, prečo kladiem otázku, prečo chcem od niekoho  niečo vedieť:

 • ego?
 • zvedavosť?
 • hľadanie senzácie?
 • závažnosť?

Otázky niekoho, alebo aj moje o treťom:

 • o čo ide?
 • kam ma to prinesie?

Vychannelované osobné veci zostávajú u mňa.

Samozrejme, ak sa ti popri channelingu klient na základe tebou podaných informácií psychicky zloží, ukonči channeling a ukľudni ho. Snaž sa mu vysvetliť že každá situácia, ktorú on považuje za koniec sveta taká nie je, z každej situácie existuje východisko, snaž sa mu poukázať pozitíva.

Akým spôsobom prichádzajú odpovede?

Prostredníctvom

 • myšlienok – zaužívalo sa vtedy povedať “počujem”
 • obrazov
 • zvukov
 • pocitov
 • telesného precítenia

Prečo nepríde odpoveď?

 • ide o vlastnú zodpovednosť (klientovu)
 • skúsenosti, ktoré musí dotyčná osoba zažiť bez toho aby bola predtým ovplyvnená
 • nezmyselné otázky (alebo ktorých odpoveď je známa)

Otázky ohľadom zvolenej cesty (či je správna)  sú väčšinou od bytostí odpovedané s ÁNO, pretože nepoznajú naše myslenie času, pre nich každá skúsenosť ktorú zažijeme je pre nás dobrá, lebo nás posunie ďalej, a nakoniec sa aj tak nájdeme na pravej ceste, aj keď pôjdeme kľukato alebo možno až v ďalšom živote.

Na otázky ohľadom budúcnosti dostaneš tie odpovede, ktoré akurát potrebuješ, ktoré ti pomôžu ďalej. Duša si pred inkarnáciou spraví plán na nastávajúci život, záleží potom len od okolností, či ten plán bude aj splnený.

Pre začiatky dávaj najprv otázky na ktoré sú jednoduché odpovede (napr. ÁNO/NIE). Na začiatku môže byť tvoj kanál veľmi tenký, preto cez neho prejdú len krátke odpovede. Cvičením si môžeš tvoj kanál rozšíriť a potom písať aj romány 😉

Téma karmy: rýchlosť napĺňania karmy sa zmenila. Zvýšila sa frekvencia zeme, v tomto živote si môžeš tvoju karmu zrušiť, nemusíš ju ťahať ešte pár budúcich životov. Zrušiť znamená rozpoznať a spracovať.

Prípravné meditácie

1. Časť

 1. Ukľudni dych a pri každom výdychu si predstav ako sa všetky starosti vylievajú do zeme a tam sa pretransformujú.
 2. Sústreď sa na zlatú guľu v solar plexus. Pozoruj ako sa točí. Predstav si že sa zväčšuje až ti zaplní brušný priestor.
 3. Zo zlatej gule pošli lúč cez koreňovú čakru do stredu zeme. Nechaj cez neho prúdiť červenú energiu zeme do tvojho tela, precíť ako ťa ňou napĺňa, precíť teplo ktoré ti prináša.
 4. Zo zlatej gule pošli lúč cez korunnú čakru smerom hore k  vesmíru na začiatok všetkého čo je. Nechaj cez neho prúdiť bielo-zlatú energiu, precíť ako ťa ňou napĺňa a hreje.
 5. Zo slnka ide smerom k tebe lúč bieleho svetla, prechádza cez korunnú čakru do teba a ďalej do koreňovej čakry.
 6. Prestávka, pretrvaj v tomto stave
 7. Biele svetlo prechádza pravou nohou, cez chodidlovú čakru do zeme až k železnému jadru a zoberie odtial jadrá iónov.
 8. Cez južný pól sa vracia veľkým oblúkom smerom k tebe a vstupuje do teba korunnou čakrou.
 9. Prechádzaj tento postup pokiaľ nie je stabilizovaný.
 10. Zo slnka ide smerom k tebe lúč čierneho SVETLA, prechádza cez korunnú čakru do teba a ďalej do koreňovej čakry.
 11. Prestávka, pretrvaj v tomto stave.
 12. Čierne svetlo prechádza ľavou nohou, cez chodidlovú čakru do zeme až k vrstvám magmy  a zoberie odtial jadrá iónov.
 13. Cez severný pól sa vracia veľkým oblúkom smerom k tebe a vstupuje do teba korunnou čakrou.
 14. Prechádzaj tento postup pokiaľ nie je stabilizovaný.

Pri pvom raze VEĽKÁ PRESTÁVKA. Najlepšie robiť druhú časť až na druhý deň. Pri druhom raze malá prestávka.

2. Časť

 1. Z týmusu (detskej žľazy) pramení smerom hore červený lúč k svetelným úrovniam Sýriusu. K úrovniam stavebných plánov uhlíkových častíc (ľudí).
 2. Z týmusu pramení smerom dole žltý lúč k svetelným úrovniam Orionu. K úrovniam nariadení a oduševnení matérie.
 3. Z týmusu pramení smerom napravo modrý lúč k svetelným úrovniam Plejád. K úrovniam všetkého čo tečie.
 4. Z týmusu pramení smerom naľavo zelený lúč k svetelným úrovniam Aldebaranu. K úrovniam cyklov života.

Pridávam meditáciu, ktorú môžete používať aj na channeling s Vyšším Ja (VJ).

Čo je Vyššie Ja? -> Časť mňa, ktorá zostala tu zo všetkého čo je a čo nie je, hlavne kto som ja. Vo VJ zostalo uložené kto som, duša polovicu zabudla narodením sa.

 1. Ukľudni dych a pri každom výdychu si predstav ako sa všetky starosti vylievajú do zeme a tam sa pretransformujú.
 2. Sústreď sa na zlatú guľu v solar plexus. Pozoruj ako sa točí. Predstav si že sa zväčšuje až ti zaplní brušný priestor.
 3. Zo zlatej gule pošli lúč cez koreňovú čakru do stredu zeme. Nechaj cez neho prúdiť červenú energiu zeme do tvojho tela, precíť ako ťa ňou napĺňa, precíť teplo ktoré ti prináša.
 4. Zo zlatej gule pošli lúč smerom hore k  tvojemu Vyššiemu Ja. Modré svetlo prechádza cez korunnú čakru do tela, precíť ako ťa napĺňa.
 5. Od zlatej gule sa začína červená a modrá energia spájať a vytvára nádhernú purpurovú farbu. Precíť ako sa energie spájajú v celom tele do purpurovej, ako ťa táto nová farba napĺňa.
 6. Nechaj purpurovú farbu rozšíriť sa okolo tvojho tela, vyplň ňou všetky tvoje energetické telá, všetky aury.


CHANNELING – VYTVORENIE KANÁLU

“Pripútanie”

Táto meditácia (body 1-4)  slúži na vyrovnanie sa, vypnutie ega a citového sveta.

 1. Ukľudni dych a pri každom výdychu si predstav ako sa všetky starosti vylievajú do zeme a tam sa pretransformujú.
 2. Sústreď sa na zlatú guľu v solar plexus. Pozoruj ako sa točí. Predstav si že sa zväčšuje až ti zaplní brušný priestor.
 3. Zo zlatej gule pošli lúč cez koreňovú čakru do stredu zeme. Nechaj cez neho prúdiť červenú energiu zeme do tvojho tela, precíť ako ťa ňou napĺňa, precíť teplo ktoré ti prináša.
 4. Zo zlatej gule pošli lúč cez korunnú čakru smerom hore k  vesmíru na začiatok všetkého čo je. Nechaj cez neho prúdiť bielo-zlatú energiu, precíť ako ťa ňou napĺňa a hreje.
 5. Zavolaj si do takto vytvoreného kanálu svetelnú bytosť a privítaj ju.
 6. Na konci channelingu sa poďakuj a rozlúč.

31 thoughts on “Channeling

  • Carodhejnica píše:

   Ďakujem , pôjdem vyskúšať. Presne to som potrebovala =) Keď sa tak veľa píše o tom kanálovaní.. a konečne som to našla pekne a zrozumiteľne napísané, ďakujem! 😉

   Páči sa mi

 1. Sophienecenecka píše:

  A prosím Vás… je mi to trápne opýtať sa to, ale… ako mám zistiť, že sa mi to len nezdá? Že to nie je len v mojej hlave – to čo sa práve odohráva…??

  Páči sa mi

  • V tom clanku su naadherne obrazky. Obsah clanku je poprekrucana pravda – pravda v mojom ponimani vzniku sveta. Lenze co je pravda? Tu nech si kazdy hlada sam v sebe a tam si da aj odpoved. Cestou Lasky a otvoreneho srdca.

   Milan co si hladal? A co si nasiel? Co je pre teba pravda?

   Páči sa mi

  • Chris píše:

   Milan ja si myslím,že každý je dostatočne rozumný na to aby vedel či mu to niečo dá alebo nedá…Ty si prijal pravdu niekoho iného a súhlasíš s ňou, ale vnucovanie niekomu a ešte aj agresivitou s akou bol tvoj článok to je klamstvo tamto je klamstvo, je prejavom ega a ego nie je zásadne duchovné ale nízka energia.Právd je milióooooooooooon

   Páči sa mi

  • Sorbitol Oriano, co si tym linkom chcel povedat? Uvitala by som tvoje skusenosti suvisiace s clankom. Chcel si linkom k clanku vyjadrit tvoj nazor na tvoju pravdu? Ked sa pozriet do tvojho srdca, co tam najdes?

   Páči sa mi

 2. Martin píše:

  V provom rade chcem vyslvoit uprimnu vdaku autorovi tejto stranky. Zatial som stihol prebehnut len par riadkov no citim ze su tu zhrnute informacie ktore prave potrebujem spracovat. Verim ze mnohym ludom ktori v tejto prelomovej dobe objavuju kto v skutocnosti su, nasledujuce slova pomoze na ich ceste sebapoznania.
  Bashar (Daryl Anka)
  Abraham (Esther Hicks)
  Theo (Marcus and Sheila Gillete)

  Páči sa mi

 3. Mario píše:

  Ahoj.
  Mal by som len mensiu otazku . . .

  Casto ked skusim meditaciu, stane sa mi ze sa vytrhnem zo sustredenia, alebo ze my myslienky zacnu behat inde,zacnem si pridavat ine veci, inak povedane mam mensie tazkosti sa sustredit.
  Casto taktiez pochybujem o tom co robim, aj ked viem ze nechcem.
  Viem ze to znie ,,zmiesane” ale chcel by som sa spytat, ze ci by tu nebolo nieco, co by pomohlo.
  Osobne mi tato tema pride nesmierne zaujimava, a tato stranka je velmi pekne spracovana.
  Je ich tu mnoho, ale tato patri medzi vazne dobre.

  Za odpoved vopred dakujem 🙂

  Páči sa mi

  • Mario,
   aj meditovat sa da naucit – dolezite je, ze ked pocas meditacie zistis ze ti behaju myslienky mimo, ze ich odlozis a vratis sa spät k meditke. Ak ti behaju “blbosti” hlavou, staci sa vratit k meditke. Ak zacnes rozmyslat napriklad co este treba v praci porobit – povedz si, ze tomuto sa budes venovat neskor, myslienky odloz a vrat sa k meditke.
   Nie kazdy den je rovnaky, to uvidis sam ked budes pravidelne meditovat – raz prejdes celou meditkou v plnej koncentracii a inokedy nie.
   Nerozumiem, co si chcel touto vetou povedat: “Casto taktiez pochybujem o tom co robim, aj ked viem ze nechcem.” – Vysvetli blizsie. Neviem teraz ze co nechces, pochybovat alebo nieco robit?

   Páči sa mi

 4. môžem sa spýtať? Chaneling som skúšala zopár krát v živote, robím ho veľmi nepravidelne, takže možno to bude spôsobené aj tým…ale o čo ide…vždy keď sa skontaktujem, zatiaľ sa mi podaril Ježiš (viac krát) a archanjel Michael (tu si nie som istá, či to bol skutočne on) tak som potom strašne unavená. Ja to robím cez kyvadlo, respektíve písanie priamo do pc a následná kontrola kyvadlom (na začiatok meditáciu)…náhodou nemáte takú skúsenosť s tou únavou? ja len či je to normálne, či to neznamená, že neviem, som nerozpoznala negatívnu energiu alebo tak ?? možno to chce len cvik, ale povedala som si, že sa skúsim spýtať. Alebo či existuje nejaké cvičenie, ako sa lepšie s energiami vysporiadať, pretože mám podozrenie, že únava sa dostavuje práve preto, že dôjde zrejme pre moje telo k akejsi nerovnováhe, ktorú nezvláda, lebo nie je naučené. budem vďačná za každú radu a usmernenie.

  Páči sa mi

  • Evka,
   akym sposobom sa napajas? Vnimas kanal ktory vedie infmacie?
   Je dolezite pri napajani sa mat cisty kanal, vedome. Drzat sustredenost, drzat koncentraciu. Zaroven precitovat vnemy. Ak je energia channelovanej bytosti moc silna, treba ju poziadat o znizenie – oni to niekedy nevedia odhadnut. Takze skus si preverit tvoje napojenie a skus dat signal nech “pustaju do teba” len 10% energie a vysleduj ci je to tym.

   Páči sa mi

   • no ja to robím teraz posledné razy tak ako som našla tu u teba. Kanál si vytvorím tou pripútavajúcou meditáciou s červeným a zlatým svetlom. Viem si ho dosť dobre predstaviť aj so stredom zeme a vesmírom. Ale teraz ako to znova čítam, síce mnou energia (červená a zlato-zelená prejde, asi to nepreciťujem dostatočne veľa). Potom zavolám niekoho konkrétneho, väčšinou keď príde tak ho vidím ako keby v bielej miestnosti bez stien, tam ho požiadam, či by si sa so mnou porozprával, opýtam sa či je zo 100% svetla a pod. Potom už otvorím oči a beriem kyvadlo a pýtam sa, pri tom si to zapisujem. Je pravda, že potom nad tým kanálom toľko neuvažujem. Prosto len buď kyvadlujem alebo počúvam (toto je ale oveľa ťažšie a ide to pomaly)…Stalo sa mi raz, že mi vlastne Ježiš povedal v polke rozhovoru (písala som do pc), že musí odísť, lebo mu niečo bráni…zrejme som kanál nemala čistý..raz som si skúšala rozhovor nahrať, tak že som po ňom opakovala čo vraví…vtedy som mala oči zavreté a na kanál sa dosť sústredila, ale tým, že som tie veci nahlas opakovala, mala som pocit, že nezachytávam všetko a nešlo to robiť ak bol niekto ďalší doma. ak si tie info však hneď nezapíšem, tak to už nebudem vedieť zreprodukovať, aby som to nepomenila..skúsim čo si mi napísala a rovnako sa aj viac na kanál sústrediť precítiť teplo energie a aj ho viacej vedome držať keď mám otvorené oči možno to bude potom lepšie.

    Páči sa mi

    • Evka mozes to skusit niekomu rozpravat a on nech zapisuje, tym padom sa vyhnes tlaku si to pamätat a zaroven ti pisanie/kyvadlovanie nebude zasahovat do koncentracie.

     Páči sa mi

    • Nika píše:

     Eva ako môžeš tvrdiť že si sa rozprávala s Ježišom? Nikto iba zosnulý alebo svätý ľudia sa s nim môžu rozprávať a vidieť ho,a predpokladám že ty nie si žiadna svetica! Buď fetuješ alebo o “duchovne” nevieš vôbec nič!

     Páči sa mi

 5. Cris píše:

  Nemôžem súhlasiť s tým začiatok v ktorom je napísané čo je meditácia…MEDITÁCIA vôbec nie je sústredenie sa…meditácia je odpútanie sa od mysle aby nám mysel nerozkazovala a nezadávala témy na myslenie! Meditácia je len existovanie a nič nerobenie! Potom sa človek dostane do stavu BDELOSTI, VEOMIA a tie tiež nie sú sústredenie. Meditácia je len byť, existovať. to je diametrálny rozdiel.

  Páči sa mi

  • Chris, dakujem za komentar.
   Od vzniku tohto clanku preslo par rokov a moje vnimanie meditacie sa tiez zmenilo.Tento zaciatok mi ale velmi pomohol, preto to v clanku necham.
   Teraz vnimam meditataciu podobne ako ty, ako sucasne vnimanie vsetkeho co je (namiesto len jedneho), ako plynutie.

   Páči sa mi

   • Chris píše:

    Pekne napísané 🙂 a ja som prišiel na to, že je viacero častí meditácie a to čo učí niekto iné a prežije je len jednou variantou takže si mala pravdu…:) Posielam lásku

    Páči sa mi

   • Chris píše:

    A ešte niečo ak sa náhodou venuješ už dlhšie channelingu tak ťa prosím ozvi sa mi niečo sa začalo so mnou diať a je to super ale je málo ľudí s praxou ktorí by mi vedeli poradiť čo ďalej privítam každý názor…môj mail machacek1988@gmail.com
    Ďakujem 🙂

    Páči sa mi

 6. Cris píše:

  Tá nika očividne vie o čo sa jedná u channelingu…Prečo by mal byť človek sväticou nechápem aby mohol komunikovať s Ježišom,to je úplne od témy a navyše Ježiš je tak čistým myslím si, že dokáže pomôcť hocikomu a neurobí mu to žiaden problém ide o láskuuu. A pokiaľ ešte viem, všetci sme časťou Boha, čiže sme natoľko čistý, že s ním môžme komunikovať. Či svätým je iba ten koho si podľa teba zvolila cirkev?

  Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s