Piaty jazyk lásky: Fyzický kontakt

Dostávame sa k poslednému z piatich jazykov lásky a to k fyzickému kontaktu. Pri partneroch s týmto jazykom im najlepšie vyznáte lásku dotykmi. Či už letmými dotykmi počas dňa a pri všedných situáciach, alebo keď si vytvoríte vaše pravidelné intímne chvíľky. Nejde tu len o sex, ide o fyzický kontakt ako taký, hladkanie sa, objímanie sa, letmý bozk, držanie sa za ruky.

Čítať ďalej

Štvrtý jazyk lásky: Skutky služby

Pri tomto jazyku ide o prejav lásky skutkami, službami. Oprať, ožehliť, umyť auto, ísť nakúpiť, pokosiť trávnik a ešte skutky od výmyslu sveta, ktoré urobíte s radosťou a pre radosť partnera. Dôraz kladiem na S RADOSŤOU.  Ak je tento jazyk primárnym Vášho partnera, bude vaše služby považovať za ten najlepší dôkaz vašej lásky a jeho citová nádrž bude stále naplnená. Čítať ďalej

Tretí jazyk lásky: Prijímanie darov

Darčeky sú vizuálnymi symbolmi lásky a pre niekoho sú ešte zreteľnejším vyjadrením ako čokoľvek iného. Symboly ako obrúčka, snubný prsteň alebo iné sú pre ľudí s primárnym jazykom prijímania darov ďaleko dôležitejšie a budú im dávať väčší význam, ako ostatní. A sú na ne aj patrične hrdí a nosia alebo vystavujú ich s najväčšou radosťou.

„Ak je primárnym jazykom vášho partnera prijímanie darov, môžete sa stať jeho skutočným znalcom. Je to totiž jeden z najjednoduchších jazykov k učeniu.“ Čítať ďalej

Druhý jazyk lásky: pozornosť

Ako druhý jazyk lásky definuje G. Chapman pozornosť. Je to vlastne (skoro)opak prvého jazyku lásky uistenia, kde ide o hovorenie, kdežto u pozornosti ide hlavne o počúvanie, ako aj o zdielanie iných vecí s partnerom. A to na sto percent.

Ak je primárnym jazykom vášho partnera pozornosť, nestačí spolu sedieť pri telke a pomimo sa rozprávať. Vtedy je vaša pozornosť roztrieštená. Zoberte si čas, choďte spolu na prechádzku, alebo si určte denne 15-20 minút na spoločný rozhovor, kedy sa venujete výlučne sami sebe. Dávate si 20 minút svojho života, sú jedinečné, sú iba tu a teraz, sú absolútnym dôkazom lásky.

„Najvýznamnejším aspektom pozornosti je blízkosť. Nie však v zmysle fyzickej blízkosti, ale blízkosti vyplývajúcej zo schopnosti sústrediť sa jeden na druhého.“ Čítať ďalej

Prvý jazyk lásky: Slová uistenia

Pokračovanie z knihy “Päť jazykov lásky” od G. Chapmana. (úvod tu)

Do tejto kategórie patria všetky slovné vyjadrenia lásky: komplimenty, povzbudenie, uistenie, láskavé slová, pokorné slová. Najviac zrozumiteľné sú v jednoduchých a priamych vyjadreniach, týkajúcich sa sa všetkých oblastí života.

Nejedná sa tu o prázdne lichôtky pre manipuláciu partnera, ide o prejav skutočnej lásky. Ak viete o tom, že váš partner prijíma najlepšie slová lásky, prečo by ste mu ich nemali dať? Nebojte sa povedať mu ako dobre vyzerá, ako si vážite čo pre vás spravil, ako dobre navaril. Čítať ďalej