Sme pripravení byť Láska?

Pri úvahe, že vlastne sme všetci jedno a zároveň sme oddelení a v tejto dobe sa približujeme k momentu, keď nebudeme pociťovať oddelenie, budeme jeden celok, jedno vedomie s tým, že si zostaneme vedomí samých seba, sa mi naskytla otázka, ako ďaleko sme na túto situáciu pripravení.

Zoberme si napríklad naše myšlienky a pocity. Ako sme, ako je každý z nás pripravený zdieľať svoje myšlienky? Ako sme si vedomí, že každá myšlienka vytvára realitu a materializuje sa? Čítať ďalej

Sebaúcta

Pri prepisovaní mojích poznámok z jedného kurzu som si povedala, že tie o sebaúcte preložím a dám ich sem. Sú skôr odrážkovo napísané, ale hádam sa niekomu akurát táto téma hodí.

Aj sebaúcta je energetická forma v tele. Čítať ďalej