Esejci – strážci svetla a lásky III.

Tento článok nadväzuje na dva predošlé články:
Esejci – strážci svetla a lásky I.
Esejci – strážci svetla a lásky II.

Zámer a význam komúnií (meditácií)

Esejské komúnie znamenajú spojenie sa s anjelmi pozemského a s anjelmi nebeského bytia, vo význame „byť spolu v jednote tejto sily“, spoločné zlúčenie sa, vedomé zažitie a žitie tejto sily a zároveň integrácia tejto sily do všetkého.

Počas komúnií bolo myslené na každého anjela, jeho bytosť a jej úlohu, taktiež na význam daného anjela pre každého človeka a pre zem ako celok. Symbol stromu života pomáhal v jeho obraznej forme Esejcom porozumieť  a pochopiť korešpondujúce sily anjelov vo viditeľnom svete prírody a v neviditeľnom nebeskom / kozmickom svete. Čítať ďalej