Sme pripravení byť Láska?

Pri úvahe, že vlastne sme všetci jedno a zároveň sme oddelení a v tejto dobe sa približujeme k momentu, keď nebudeme pociťovať oddelenie, budeme jeden celok, jedno vedomie s tým, že si zostaneme vedomí samých seba, sa mi naskytla otázka, ako ďaleko sme na túto situáciu pripravení.

Zoberme si napríklad naše myšlienky a pocity. Ako sme, ako je každý z nás pripravený zdieľať svoje myšlienky? Ako sme si vedomí, že každá myšlienka vytvára realitu a materializuje sa? Čítať ďalej

Elementály


Akurát čítam knihu „Strovolovský mág“ o Daskalovi a som ňou nadšená. Chcela som si z nej urobiť výcuc, ale našla som stránky kde je toho veľa popísané, tak dnes prinášam popis elementálov.
Tému ohľadom elementálov nemôžeme vynechať. Je ťažko povedať, či by sme si mohli spomenúť čo i len na jedinú Daskalovu Stoa lekciu, v ktorej by sa prinajmenšom nezmienil na tému elementálov. Daskalos považoval štúdium našich elementálov za jednu z najdôležitejších úloh a to nielen u svojich žiakov, ale u všetkých ľudských bytostí.

Čítať ďalej