Spoznaj sám seba – vzťahy a my

Vyšlo na Cesta k sebe:

Vzťah máme so všetkým a s každým, koho stretneme. Niektoré si ani neuvedomujeme, niektoré v nás vyvolávajú určité reakcie. Podľa našich reakcií môžeme vypátrať, čo nám situácie a vzťahy ukazujú, čo v nás, vo svojom vnútri nie je v harmónii.

K analýze nám môžu pomôcť nasledovné body (odvodené od Esejských zrkadiel vzťahov). Cieľom je nájsť vo svojom vnútri, prečo na určitú situáciu (alebo typ situácie) reagujemdeštrukčne. Hľadám bod, ktorý mi podľa mňa situácia ukazuje – môže sa jednať aj o viacej bodov súčasne.

Čítaj ďalej…